Recyklace

 

Název projektu: Zpracování druhotné suroviny STAVOPLAST KL

Komponenta: 2.7 Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda Národního plánu obnovy

Výzva: Cirkulární řešení v podnicích I. výzva

 

Hlavním cílem operace a následné realizace projektu žadatele je podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami. V rámci realizace projektu bude nakoupen mobilní drtič, hydraulická drtící a třídící lžíce, hydraulický třídící drapák, drtič dřevního odpadu a lopata na míchání betonu, které pomohou zpracovat stavebně-demoliční odpad na výrobek – Beton s recyklovaným kamenivem a do výrobku Mulčovací štěpky.

Tato Výzva je vyhlášena v rámci implementace Národního plánu obnovy. Vlastníkem komponenty je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

 

 

 

Mobilní drtič

Hydraulická drticí lžíce

Hydraulická třídicí lžíce

Hydraulický třídicí drapák

Lopata na míchání betonu

Drtič dřevního odpadu