Stavební výroba

Společnost STAVOPLAST KL spol. s.r.o. provádí veškeré stavební práce tzn. od drobných prací charakteru oprav a rekonstrukcí, přes výstabu rodinných a bytových domů až po technologicky náročné stavby, kterými jsou teplofikace, liniové stavby (vodovody nebo kanalizace), výrobní  a skladovací haly.

 

Bytová výstavba – nabízíme:
  • zajištění pozemku
  • zpracování projektové dokumentace
  • zajištění stavebního povolení
  • realizace stavby
  • příprava podkladů pro kolaudaci
  • pomoc při zajištění financování

 

Dále nabízíme:

Teplofoikace měst, obcí, ale i domácností – výstavba centrálních kotelen, tepelná čerpadla, solární panely

Liniové stavby, parkoviště, odstavné plochy – odvodnění ploch,  budování odstavných ploch a parkovišť, pokládky zámkové dlažby

Výrobní a skladovací haly – rychlá výstavba, finanční nenáročnost

Demolice – zajistíme samotnou demolici, odvoz a uložení suti

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

Kontakty:

Ing. Kamil Žižka – tel.: 602 270 593

Roman Bartůšek – tel.: 602 204 961

Ladislav Řánek – tel.: 606 603 904