Whistleblowing

Vážení zaměstnanci a obchodní partneři,

vstupuje v platnost Zákon o ochraně oznamovatele, jehož předmětem je možnost podat oznámení o možném protiprávním jednání (WHISTLEBLOWIG) a ochrana  oznamovatele před odvetnými opatřeními.

Pokud máte pocit, že u nás není něco v pořádku, máte možnost toto oznámit:

  • formou dopisu vhozeného do poštovní schránky umístěné u vchodu do firmy a viditelně označeného heslem „WHISTLEBLOWING“
  • elektronicky na adrese whistleblowing@stavoplastkl.cz
  • požádat o osobní schůzku příslušnou osobu, kterou se stal p. Michal Lindauer, tel. 602 444 830

Abychom mohli vaše oznámení řešit, má obsahovat údaje o totožnosti oznamovatele, nemůže být anonymní.